Wanneer heeft u een PLM Systeem nodig?


Time For PLM

Al onze klanten, ongeacht de branche, maturiteit of de complexiteit, hebben dezelfde vraag beantwoord: wanneer moesten ze een PLM (Product Lifecycle Management) Systeem implementeren?

Elk bedrijf heeft meer op de “to do” lijst dan er hier middelen voor zijn. Er zijn veel zakelijke behoeften – variërend in omvang en impact – en er is een beperkte pool van mensen en budget, die niet alle zakelijke behoeften kunnen dekken. Wat betekent dit? U moet prioriteit geven aan uw projecten. Wanneer uw bedrijf producten ontwikkelt, zal één van deze projecten uiteindelijk een PLM oplossing zijn, omdat het een vereiste is om nieuwe functies en producten op een voorspelbare, efficiënte manier op de markt te brengen. PLM helpt u hierbij.

Hoe geeft u dit project prioriteit ten opzichte van alle andere projecten, vooral als u een jong bedrijf bent dat te veel te doen heeft? Hoe lang kunt u doorgaan met Excel, DropBox, e-mail en Zoom-meetings? Om u bij het bepalen van het moment voor PLM te helpen, delen we graag het onderzoek dat wij bij onze klanten hebben afgenomen.

We gaan het hebben over wat de beste timing voor u zou moeten zijn om een ​​schaalbaar, speciaal gebouwd platform in gebruik te nemen – in plaats van de spreadsheets of tools die u vandaag misschien gebruikt.

Hier niet behandeld: software requirements, business value, TCO, ROI

Voordat we beginnen, een disclaimer. In deze blog gaan we het niet hebben over de specifieke bedrijfsbehoeften of -processen die PLM ondersteunt, de vereisten die u moet definiëren voor een oplossing, de bedrijfswaarde die een goede oplossing zou moeten bieden of evaluaties van de totale eigendomskosten (TCO) en berekeningen van het rendement op de investering (ROI). Dit zijn allemaal belangrijke overwegingen wanneer u besluit dat het tijd is voor een PLM. We gaan het hebben over wat de beste timing voor u zou moeten zijn om een ​​schaalbaar, speciaal gebouwd platform in gebruik te nemen – in plaats van de spreadsheets of tools die u vandaag misschien gebruikt.

Timing Drijfveren

We werken met veel bedrijven die producten ontwikkelen van startende tot grote  en met uiteenlopende industrieën met een scala aan producten in volume, prijs en complexiteit. We houden bij wat onze klanten drijft om een ​​oplossing te kopen en het moment dat ze dat doen: hun timing-drijfveren.

Een timing-drijfveer is de reden dat het gekozen project nu prioriteit wordt gegeven boven andere projecten en is de combinatie van bedrijfsfase, aankomende productevents, bedrijfscultuur en recente ervaringen.

Wat zijn timing-drijfveren? Voor onze klanten hebben we vijf primaire timing-drijfveren geïdentificeerd:

 1. Proactieve probleem vermijding
 2. Groei
 3. Inefficiënties
 4. Aankomende evenementen voor de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten (NPDI)
 5. Compliance

Hoewel deze drijfveer-categorieën in de loop der jaren stabiel zijn gebleven voor onze klanten, is de hoeveelheid keren dat een drijfveer voorkomt gewijzigd, afhankelijk van het algemene economische, competitieve en politieke klimaat. We kijken hier naar de resultaten van de eerstejaars klanten van 2020 om het belang van elke drijfveer te zien.

2020-2021 Timing Drijfveren

 1. Proactieve Probleem Vermijding
  Interessant is dat deze drijfveer de meest genoemde is in 2020. Proactieve bedrijven zijn doorgaans bedrijven met ervaren teamleden met een “been there – done that” houding. Zij weten dat ze bepaalde systemen en processen moeten opzetten voordat kostbare fouten optreden wanneer ze beginnen te schalen. Het is een goed moment om u voor te bereiden op uw volgende fase. Ook heeft het jaar 2020 bedrijven zwakke punten of risico’s laten zien, waar verbeteringen mogelijk zijn ten opzichte van toekomstige verstoringen.
 2. Groei
  Tijden van groei creëren problemen voor bedrijven, aangezien bestaande tools, processen en methoden moeten worden herzien door updates of vervanging. Terwijl de inkomsten in sommige industrieën in 2020 zijn gedaald, is de vraag in andere markten explosief gestegen. Denk aan gezondheids- en welzijnsproducten, hulpmiddelen voor werken op afstand en bijna alles wat van uw verblijf een thuis maakt. In bedrijven met meerdere timing-drijfveren is groei de belangrijkste.
 3. Inefficiënties
  Wanneer u PLM-activiteiten uitvoert met een combinatie van generieke tools, is  er sprake van inefficiëntie. Inefficiënties fungeren meestal als een kostenpost voor uw huidige manier van werken. Het werk wordt nog steeds gedaan, vaak door een gespecialiseerd -duur- team, dat waardevoller werk zou kunnen doen. Voor sommige bedrijven zijn inefficiënties extra pijnlijk vanwege extreem beperkte middelen en mensen, waardoor het werk rond de productontwikkeling niet af komt. In deze situatie hebben we grove inefficiënties, die een aanjager worden voor het moment wanneer de overstap gemaakt wordt.
 4. Aankomende NPDI Events
  Hoewel NPDI een routinematig onderdeel is van vooruitgang (groei), kan het zijn dat u in de toekomst een bijzonder spraakmakende productlancering ontwikkelt of meerdere projecten met complexiteit (uitgebreide toeleveringsketen, nieuwe markten, nieuwe omzetdoelen, competitie) heeft, waarvoor u een PLM-oplossing wilt implementeren om risico’s te verminderen.
 5. Compliance
  Voor sommige branches is compliance altijd een vereiste. Voor bedrijven in medische apparatuur is dat altijd een topprioriteit. Voor minder gereguleerde bedrijven, zoals bedrijven met ISO 900X-certificeringen, is compliance een timing-drijfveer. Vaak gaat het om aankomende evenementen, zoals externe audits, certificeringsdoelstellingen en regelgevingsdossiers.

Het belang van Timing Drijfveren

Door decennialang met onze klanten samen te werken, hebben we geleerd dat hoe meer timing-drijfveren ze hebben, hoe groter de kans is dat ze het budget, de middelen en de wil krijgen om een ​​PLM te implementeren. Terwijl 50% van onze nieuwe klanten in 2020 slechts één primaire timing-drijfveer had, had 50% er twee of meer.

Wat nog belangrijker is, is dat bij klanten met meer dan één primaire timing-drijfveer, groei en proactieve pijnvermijding de meest voorkomende en toekomstgerichte positieve drijfveren zijn.

Bepaal uw PLM Timing Drijfveren

U wilt met uw team praten over wat er in uw bedrijf gebeurt: uw productontwikkelings- en productieprojecten, bedrijfsdoelen, andere projecten die strijden om middelen en de bedrijfscultuur. Door een goed beeld te krijgen van wat er de komende tijd aan de hand is, kunt u de timing van uw PLM-oplossing beter inplannen.

Zodra u het grote plaatje heeft, herkent u uw PLM-timingdrijfveren.

Hier is een snelle scorekaart samen met algemene (en echte) voorbeelden van Arena-klanten voor elke drijfveer. Zo kunt u de timing-drijfveren bepalen voor uw specifieke situatie.

Aanwezig?

J / N

J/ N


J/ NJ/ N


Y/ N

Timing Drijfveer

Proactieve Probleem Vermijding

Groei


InefficiëntiesAankomende NPDI


Compliance

Voorbeelden

We veranderen ons supply chain-model aanzienlijk – meer / minder intern, nieuwe supply chain-partners, meer supply chain-partners, enz. We willen dit vanaf het begin doen. We willen niet investeren in het bouwen van onze eigen oplossing, of het uitbreiden onze IT-afdeling, of het papieren proces uitrollen voor nieuwe mensen. We weten dat we in de toekomst voor een grote mijlpaal staan (ISO, 8D, 510K, fusie) en we willen liever eerder dan later een oplossing

We hebben ons team de afgelopen zes maanden verdubbeld. Volgend jaar komen er vijf nieuwe producten uit. We hebben een aanzienlijk contract gewonnen en moeten het nu uitvoeren. We hebben een bedrijf overgenomen

Iedereen ging #WFH in maart en alles duurt nu te lang of is te moeilijk. We moeten de productontwikkeling stroomlijnen en versnellen. Kwaliteitsoplossingen zijn tijdrovend. Mensen doen herhaaldelijk dezelfde dingen en hebben geen verbinding met elkaar

We zijn van plan om ons eerste product over negen maanden op de markt te brengen. We beginnen met een tweede product. We lanceren een nieuwe productlijn.We breiden uit naar een nieuwe markt

We hebben binnen zes maanden een aanvraag of audit en moeten naleving garanderen. We hebben een audit, norm of verordening niet gehaald

Nu of later in actie komen?

U moet bereid zijn om gesprekken te voeren om te bepalen of PLM een prioriteitsproject is óf dat uw bedrijf kan wachten. Het juiste moment om PLM te implementeren is afhankelijk van schaalgrootte en uniek voor uw bedrijfscultuur, manier van werken, productspecificaties en bedrijfsdoelen. Soms is de tijd nog niet rijp, ook al heeft u een oplossing nodig. Twintig procent van onze nieuwe klanten kiest Arena na meerdere gesprekken met ons.

Wanneer u slechts één timing-driver hebt gemarkeerd, is de kans groot dat u wilt kijken naar de andere projecten die strijden om middelen en hun timing-drijfveren. Mogelijk moet u een verklaring van bedrijfsbehoeften opstellen en de kosten vastleggen van de huidige product ontwikkeling. Inefficiënties, onnauwkeurigheden, gemiste communicatie en gebrek aan samenwerking kunnen tot buitensporige kosten leiden. Wanneer u momenteel productbeheer uitvoert met behulp van spreadsheets, spring dan hierheen om deze risico’s te verkennen.

Wanneer u nu twee of meer drijfveren voor PLM heeft, is dit het moment om PLM naar de top van de lijst te verplaatsen. Gefeliciteerd – met twee of meer drijfveren moet u opwindende productontwikkeling hebben gepland, waarmee u de concurrentie kunt verslaan of waarmee u nieuwe markten kunt betreden.

Teamgesprekken beginnen over de mogelijke toekomst

Onderstaand vindt u ten behoeve van onderbouwing van de business case, een aantal bronnen die Arena heeft gepubliceerd om u hierbij te helpen. Bij onder andere het bepalen van ROI, Bedrijfswaarde, Effectiviteit, Kostenbesparingen en Compliance.

De eerste stappen zetten van uw digitale transformatiestrategie voor de supply chain

Heeft u vragen en/of wilt u Arena PLM live zien? Neem contact met ons op of plan een Teams-meeting via support@productstream.eu. Telefonisch zijn wij bereikbaar op +31(0)85 – 22 400 44.

When do you need a PLM System?


Time For PLM

All our customers, no matter industry, maturity, or complexity, have had to answer the same question: when to implement a real product lifecycle management (PLM) system?

Every company has more on the “to do” list than resources. You have many business needs—ranging in scope and impact—and a finite pool of people and budget that will not cover all the business needs. What does this mean? You’ll need to prioritize your projects. And, if you are a product company, one of these projects will eventually be a PLM solution because one of your business requirements is to bring new features and products to market in a predictable, efficient way. PLM helps you do this.

How do you prioritize this project against all the other projects, particularly when you are a younger company with too much to do? How long can you get by with Excel, DropBox, email, and Zoom calls? Let me share some research from our customers that will help.

Not Covered Here: Software Requirements, Business Value, TCO, ROI

Before we start, a disclaimer. In this blog, we aren’t going to talk about the specific business needs or processes that PLM supports, the requirements you need to define for a solution, the business value a good solution should provide, or total cost of ownership (TCO) evaluations and return on investment (ROI) calculations. These are all important considerations you need to address ONCE you decide it is time for a PLM. We are going to talk about what should determine the best time for you to put a scalable, purpose-built platform in place—instead of the spreadsheets or square-peg tool you might be using today.

Timing Drivers

We work with a lot of product companies—startup to large; across many industries; and with a range of products in volume, price, and complexity. We track what drives our customers to buy a solution at the point in time they do—their timing drivers.

A timing driver is the reason you will prioritize this project above other projects right now and is the combination of company stage, upcoming product events, company culture, and recent experiences.

What are timing drivers? For our customers, we’ve identified five primary timing drivers:

 • Growth
 • Gross inefficiencies
 • Proactive pain avoidance
 • Upcoming new product development and introduction (NPDI) events
 • Compliance

While these drivers as categories have held steady over the years for our customers, how much each driver shows up has varied across years, given the overall economic, competitive, and political climates. Here we’ll look at our 2020 Arena freshman class of customers to see the importance of each driver in this season.

2020-2021 Timing Drivers

 1. Proactive Pain Avoidance
  Interestingly, this driver is the most-often cited in 2020 (so far). Proactive companies are typically companies with experienced team members who have “been there, done that” and know that they need to put certain systems and processes in place before costly mistakes occur due to errors or challenges when they begin to scale. While 2020 seems an odd year to be proactive, if your company is fortunate to be on solid financial and market footing right now, it is a good time to prepare for your next stage. Additionally, the year 2020 has shown businesses areas of weakness or risk that can be improved to guard against future disruptions.
 2. Growth
  Times of growth create good problems for companies to solve as existing tools, processes, and methods needed to be reviewed for update and replacement. While 2020 has seen falling revenues in some industries, in many product markets the demand has exploded while for others it has remained steady. Think of health and wellness products, remote work tools, and almost anything that makes your abode a home. In companies with multiple timing drivers, growth is the top driver.
 3. Gross Inefficiencies
  If you are doing PLM activities with a mix of generic tools, you’ll have inefficiencies. Inefficiencies usually function as a cost of your current way of work, but the work still gets done even if you use a specialized (high-cost) team that could be doing more valuable work. However, for some companies, inefficiencies are too painful due to extremely limited resources (people). The result is that you are not able to get product work done anywhere close to on time. In this situation, we have gross inefficiencies becoming a driver of when to make the switch, not if.
 4. Upcoming NPDI Events
  For product companies, NPDI happens. While NPDI is a routine part of progress (growth), you might have a particularly high-profile product launch in the future or multiple product projects with complexities (expanded supply chain, new markets, new revenue goals, competitive play) that require you to put a PLM solution in place to reduce risk.
 5. Compliance
  For some industries, compliance is always a requirement. For medical device companies, that’s always top-of-mind. For less regulated companies, like those with ISO 900X certifications, compliance is a timing driver though it tends to be about upcoming events, such as external audits, certification objectives, and regulatory filings.

Importance of Timing Drivers

In working with our customers for decades, we’ve learned that the more timing drivers they have, the more likely they will be able to get the budget, resources, and political will to implement a PLM. While 50% of our 2020 new customers had only one primary timing driver, 50% had two or more.

More importantly in customers with more than one primary timing driver, growth and proactive pain avoidance are the most frequent and are forward-looking, positive drivers.

Determine Your PLM Timing Drivers

You will want to have conversations with your team about what is going on in your company: your product development and manufacturing projects, company goals, other projects competing for resources, and the company culture. Gaining a big picture of what is going on over the next time period will help with your PLM solution timing.

Remember: A timing driver is the reason you will prioritize this project above other projects right now and is the combination of company stage, upcoming product events, company culture, and recent experiences.

Once you have the big picture, you’ll identify your PLM timing drivers.

Here is a quick scoring card along with common (and real) examples from Arena customers for each driver. Check off your timing drivers.

Present?

Y / N

Y/ N


Y/ NY/ N


Y/ N

Timing Driver

Proactive Pain Avoidance

Growth


Gross InefficienciesUpcoming NPDI


Compliance

Examples

We are changing our supply chain model significantly—more/less in-house, new supply chain partners, more supply chain partners, etc.We want to do this right from the beginningWe don’t want to invest in building our own solution, expanding our IT department, rolling out the paper process for new peopleWe know we will be going for a big goal in future (ISO, 8D, 510K, merger) and we want something in place sooner rather than later

We’ve doubled our team in the past six months.We have five new products coming out next year. We’ve won a significant contract and now need to execute. We’ve acquired a company

Everyone went #WFH in March and everything now takes too long or is too hardWe need to streamline and speed up product developmentQuality resolutions are time-consumingPeople are doing the same things repeatedly and disconnected from each other

We plan to commercialize our first product in nine monthsWe have a second product effort startingWe are launching a new product lineWe are expanding into a new market

We have a filing or audit in six months and must ensure compliance. We failed an audit, standard, or regulation

Take Action Now or Later?

You should be ready to have conversations as to if PLM is a priority project or if your company can wait. The right time to implement PLM is unique to your company culture, ways of work, product specifics, and business goals. Sometimes, even though you need a solution, the time isn’t right. Twenty percent of our new customers choose Arena after multiple discussions with us over months or even years.

If you marked only one timing driver, you’ll want to look at the other projects vying for resources and their timing drivers. You may need to construct a business needs statement and capture the cost of how you do product work today. Inefficiencies, inaccuracies, missed communications, and lack of collaboration can add up to excessive costs. If you are currently running product management on spreadsheets, jump over here to explore the risks.

If you have two or more drivers for PLM now, this is the time to move PLM to the top of the list. Congratulations—with two or more drivers, you must have exciting product work planned that can leapfrog you over competition or push you into new markets. Below are some great resources to start team conversations about your possible future.

Contact us to take the first steps of your digital transformation strategy for the supply chain.